เมื่อคนที่เจอสถานการณ์เหมือนอย่างในกรณีของคุณป้าชาวเกาหลีผู้ติดเชื้อ ที่อาศัยอยู่ในเมืองแทกู ได้กลายเป็น ผู้ที่สามารถจะแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น ๆ ได้เป็นจำนวนมาก (Super Spreader) จากคนหนึ่งแพร่กระจายเชื้อออกไปสู่หลายร้อยคนได้  ซึ่งแทนที่เราจะแพร่เชื้อความไม่ดีที่เป็นเรื่องในทางกายภาพ แต่ให้เปลี่ยนความกังวลและความไม่ดีนั้น ให้เป็นความดีที่แพร่กระจายแจกจ่ายออกไป ให้เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ในทางยารักษายาแก้ ไม่ใช่ยาแก้ในภายนอก แต่เป็นในภายใน ที่เมื่อเข้าสู่จิตใจของคนแล้ว เขาจะสบายใจ ยินดีพอใจ มีความไม่ประมาทเกิดขึ้นได้

ในเรื่องโรคที่กัดกินร่างกายของคนเป็นจำนวนมาก อย่าให้มันมากัดกินในจิตใจของเราหรือคนรอบข้างด้วย จึงต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะป้องกันกิเลสจากคนอื่น ๆ ที่แพร่เข้ามาได้ทางผัสสะ มีการสำรวมในอินทรีย์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้กิเลสมันฟุ้งขึ้นฟูขึ้นในจิตใจของเราได้

พอเราตั้งจิตไว้อย่างดีด้วยสติปัฏฐาน 4 รักษาจิตอย่างดีไว้ได้ด้วยพรหมวิหาร 4 จิตที่เป็นอยู่แบบนี้ อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์ ให้ตามรักษาจิตที่เป็นแบบนี้ทั้งกลางวันและกลางคืน พิจารณาเจริญในกุศลธรรมทั้งหลาย ความเป็นอยู่ของเรา สถานการณ์ที่มี เราไปดีได้ อยู่ด้วยความดีได้ ความตายก็ไม่กลัว ความเป็นอยู่ก็มีประโยชน์นั่นเอง

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: เข้าใจทำ (ธรรม) S07E49 , #พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา  , #มรรคแปด ยาดีที่อยู่ในใจ

#2011-1u0222