ในเอพิโสดนี้ มีประเด็นสนทนาที่น่าสนใจ โดยเริ่มที่ ทำอย่างไรไม่ให้จิตใจหดหู่เมื่อคิดถึงบ้าน การสวดมนต์ช่วยในการฝึกจิตได้หรือไม่  วิธีแก้ความง่วงหรือความขี้เกียจ (ถีนมิทธะ) การเพ่งจิตไปที่ที่ควร การนอนไม่หลับ และสิ่งที่ไม่ควรถวายพระ 

การฝึกสติ ฝึกสมาธิ ให้มีกำลังนั้น แม้ใน 1 ชั่วโมง 59 นาที 60 วินาที ต่อให้เราไม่ได้สมาธิเลย มีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นตลอด แต่สิ่งที่เราได้ นั่นคือ ความเพียร ที่มีการทำความเพียร มีวิริยะได้ เพราะเมื่อมีศรัทธา เกิดความเลื่อมใส จึงสามารถมาทำความเพียร มามีสติได้

การฝึกสติให้มีกำลัง ทำให้เกิดเป็นสมาธิได้ เปรียบเหมือนกับสร้างบ้านชั้นสอง ที่ต้องสร้างชั้นหนึ่งเป็นฐานรากก่อน แล้วจึงสร้างอีกชั้นหนึ่ง จิตของเราก็เช่นกัน ต้องฝึกให้มาในทางดีได้ ให้มีสัมมาสติ ให้มีอริยมรรคมีองค์แปด ที่มีสัมมาทิฏฐิ เป็นองค์นำหน้า ควบคู่ไปกับสัมนาในข้ออื่น ๆ รวมลงเข้ากันได้จนแวดล้อมเป็นสัมมาสมาธิ และเมื่อจิตใจเราสามารถที่จะตั้งอยู่มาในทางที่จะดีได้แล้ว ไม่ใช่แค่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้เท่านั้น ยังสามารถพาเราดำเนินต่อไปจนถึงนิพพานได้ด้วยเลย 

#2024-1u0235