ทำงาน อย่าหวังเอาเงิน หมายถึงให้หวังเอางาน ทำงาน ถ้าเราหวังเงินนี่ เงินจะใช้เราทันที ทั้ง ๆ ที่ตัวเองไม่มี เราจะตกเป็นทาสของเงินทันที แต่วิธีที่ถูกต้อง จะให้เราเก่งเรื่องการเงินขึ้นมาได้ ทำงานนี่อย่าหวังเอามัน แต่ทำงานต้องหวังเอางาน ทำงานอย่าหวังเอาเงิน 

งาน คือ ความสุข เงินทองชื่อเสียงไม่ได้จะเป็นตัววัดความสำเร็จ เพราะความสำเร็จมันอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเรา เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วน ๆ การงานเราต้องทำให้ดีที่สุด อย่าสับสนความเพียรกับความอยาก เพราะความอยากก็เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ถ้าเราฉลาดในเรื่องความรู้สึกของตัวเราเอง จะทำให้เราปรับเรื่องความอยากและความเครียดไปได้ทันที 

เปลี่ยนจากความโกรธความเกลียดความกลัวความเสียใจ เป็นเมตตาเป็นอุเบกขา มันต้องเป็นอย่างนั้น สุดท้ายเอาสูงสุดที่ว่า ปรับเปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนขยะที่ผ่านกระบวนการแล้วไปสุดท้ายที่ฝังบ้างเผาบ้าง ไม่ได้มากองอยู่ที่หน้าบ้านของเรา

#64-1u05