คนที่รักษาจิตอย่างตัวเองยังไม่ได้ แล้วคิดว่าจะไปพึ่งหมอทั้งหมด ให้หมอรักษากาย ฉันต้องหาย ๆ ไม่หายไม่ได้ โอ๊ย! ยิ่งจิตใจมีความกังวลความหดหู่ ความห่วงใย กายยิ่งมีปัญหา ฮอร์โมนต่าง ๆ บางทีไม่ปกติมีผลข้างเคียง หมอเขาให้เราพึ่งได้แค่เฉพาะทางกายเท่านั้น ทางใจเราต้องพึ่งของตัวเราเอง 

พอทำความเข้าใจถูกต้องแล้ว ทุกขเวทนาก็ได้ สุขเวทนาก็ไม่มีปัญหาอะไร มีความเข้าใจยอมรับมัน เราอยู่กับทุกข์ได้ นี่คือสิ่งสำคัญ ด้วยจิตใจที่ตั้งไว้อย่างดี เราอยู่กับทุกข์ได้ อยู่ได้อย่างผาสุก ตั้งจิตด้วยสติ ทำสมาธิให้เกิดขึ้น ลับปัญญาให้แหลมคม ด้วยการฟังธรรมะอยู่เป็นประจำ ไม่ใช่แค่ว่าจำได้ อยู่ในตำรา เป็น text books แต่เวลามีปัญหาเกิดขึ้น ให้จิตใจของเรามีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ มีความผาสุก ก็จะดีขึ้นมาได้

#63-1u51