โจทย์ชีวิต: พ่อ ที่ตอนแรกไม่ดุไม่ด่า แม่ ที่ไม่ว่าไม่ติ แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเหมือนปีศาจ เหมือนแม่มด แสดงความโกรธความขัดเคืองออกมา เป็นกระแสแพร่มายังลูก ให้เกิดมีทั้งความโกรธ กลัว เจ็บปวด หวาดระแวง จนมันเริ่มเป็นรอยแตกรอยแยกขึ้นในครอบครัว บ้านแตกสาแหรกขาด หาชิ้นดีก็ไม่ได้ …คนเป็นลูกจะทำอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

แก้สมการ: ทำความเข้าใจชีวิตว่า สถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุปัจจัยที่มันมีมาเป็นมา ทำความเข้าใจตรงนี้อยู่เรื่อย ๆ ปัญหาจะสามารถคลี่คลายหาทางออกได้ เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุข จากจิตใจที่มีความรักความเมตตา มีความเห็นอกเห็นใจคือกรุณา มีความยินดีอนุโมทนาเป็นมุทิตา มีการให้อภัยมีอุเบกขา ทำอะไรด้วยศีล ด้วยพรหมวิหาร ไปที่ไหนไม่มีทางที่จะผิดพลาด มีแต่ความเจริญ สามารถรักษาทั้งตนเองและคนรอบข้างได้ เป็นการที่พึ่งตนพึ่งธรรมอย่างดีที่สุด

#1u0110-1-190603