ประเด็นเรื่องการกลั่นแกล้ง รุมด่า ให้ร้าย คุกคามกันผ่านโลกไซเบอร์/ทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Bullying) ซึ่งบางครั้งก็ขยายผลทำให้เป็นโรคซึมเศร้า มีการใช้ความรุนแรงทางกายและวาจา หรือจนถึงการฆ่าตัวตาย ในเอพิโสดนี้ จะมีคำตอบที่เป็นไปตามธรรม เป็นทางสายกลาง เป็นทางออกได้

การที่เราไม่ด่าตอบ ไม่ว่าตอบ ไม่ทำร้ายตอบ อดทนไว้ ชื่อว่ารักษาคนอื่นด้วย เพราะว่าจิตใจที่มีความอดทน ก็คือ การไม่เบียดเบียน และถ้าจะให้ได้ผลที่ยิ่งขึ้นไปจากการที่เราไม่โกรธตอบ จิตเรามีเมตตาอยู่ได้แน่นอน เราสามารถตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตา ตั้งจิตไว้อันเป็นไปด้วยกับความรักใคร่ เอ็นดู ถ้าเรามีการอดทน มีการไม่เบียดเบียน มีเมตตาจิต มีความรักใคร่เอ็นดู การทำแบบนี้ชื่อว่า เป็นการรักษาตนเองด้วย

วิธีการในทางธรรมวินัยนี้ พระพุทธเจ้าได้เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตร ก็ด้วยใช้คำว่า “มิตร” นี่แหละ ซึ่ง “มิตตะ” ก็มาจากรากศัพท์คำเดียวกันกับ “เมตตา” นั่นเอง

ควรเริ่มที่ตัวเราเองก่อน ด้วยการไม่ผูกเวร ด้วยการอาศัยเมตตาเป็นธรรมะที่ชนะสิ่งต่าง ๆ ได้ อาศัยเมตตาที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นกว้างขวาง เป็นมหัคคตะ ไม่เว้นแม้แต่คนที่เขาแกล้งเรา ให้แผ่เมตตาให้เขาไปเลย ให้โดยที่ไม่มีขีดจำกัด ให้โดยที่ไม่ต้องเว้นวรรค ไม่ต้องเว้นว่าง ให้ได้เต็มที่ จิตใจที่ให้ได้เต็มที่ นี่คือ จิตใจที่มีปัญญา มีความอดทน เป็นผู้ที่เอาชนะความโกรธในจิตใจของตนเองได้

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท S07E35 , นิทานพรรณนา S01E37 , #เมตตาฆ่าพยาบาท , #เมตตา ,#สากัจฉาธรรม : ผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยาก

#2017-1u0228