เมื่อเราเห็นใครที่ทำความชั่วแล้วได้รับโทษถึงขนาดนี้ ให้เรายิ่งต้องรีบทำความดี ไม่ใช่ว่าเวลาที่คนเขาเอาข่าวมาลง (ซึ่งก็ขายดีด้วย) พอคนที่ฟังข่าวของคนไม่ดีปุ๊บ  ก็นินทากันสนุกปาก เออพูด ๆ กัน แล้วก็จบไป แต่ความดีไม่เพิ่ม! อย่างนี้ใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเมื่อฟังแล้ว คุณจะระลึกถึงความดีได้ไหม? 

คนจะเข้าใจว่า คนทำชั่วจะทำชั่วไปตลอด ซึ่งในสมัยพุทธกาล ยกตัวอย่างฆาตกรรมต่อเนื่อง (Serial Killer)  อย่างโจรองคุลิมาล ฆ่าคนเป็นพันศพ เพราะมีเพื่อนชั่วแนะนำให้ทำไม่ดี เลยไปทำความชั่ว ฆ่าคนชนิดที่ลืมนับไปเลยว่ามีจำนวนกี่ศพแล้ว ที่ต้องตัดนิ้วมาร้อยเป็นพวง คล้องคอเอาไว้ ดูว่าขนาดนี้ แต่ก็ยังมีความเพียรที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบ เกลือเป็นบาปที่เราได้ทำไป ความเค็มจะเป็นผลของบาปที่ออกมา ถ้าคุณทำความชั่วก้อนใหญ่ ความเค็มจะเค็มมาก ซึ่งความเค็มจะมากหรือน้อยนั่น มันอยู่ที่น้ำด้วย ถ้าน้ำน้อยก็ยิ่งเค็มมาก แต่ถ้าน้ำมากความเค็มยิ่งน้อย น้ำจึงเปรียบเหมือนกับบุญที่เราทำ

“บุญ” มีการรักษาศีล การเจริญภาวนา การมีเมตตา เป็นต้น ซึ่งอะไรที่เป็นองค์ของบุญทั้งหมด 10 อย่าง (บุญกิริยาวัตถุ 10) จะมีน้อยหรือมีมาก ถ้าน้ำที่มี มันน้อย ก็ให้เพิ่มด้วยการทำอะไรต่าง ๆ ที่มันจะให้เกิดเป็นบุญทุกอย่าง

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ #อะไรคือสิ่งที่เป็นบุญ

#2002-1u0213