ถ้ารู้เข้าใจทั้งหมด 14 อย่างนี้ เงินจะเป็นทาสเรา เราจะไม่เป็นทาสของเงิน เราจะรู้จักการใช้เงินให้เป็น ไม่ใช่ว่าถูกเงินทองนั้นใช้ อะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินทอง เราจะกำจัดมันออกไปได้ 

ในความที่เป็นผู้บริโภคกาม คนที่ครองเรือนอยู่ ยินดีเงินทองอยู่ ต้องเกี่ยวเนื่องด้วยโภคทรัพย์ต้องทราบไว้ ไม่ว่าเราจะมีเงินน้อยหรือมีเงินมาก สามารถบริหารจัดการทรัพย์ตามแบบที่พระพุทธเจ้ามอบไว้ให้ได้

#64-1u21