“ความดีตรงนี้แหละ ท่านผู้ฟังเอ้ย เป็นที่พึ่งของเรา เราไม่ใช่ว่าไม่มีที่พึ่งแล้ว ณ ตอนนี้ มีที่พึ่งอยู่ หิริโอตัปปะ ความดีในจิตใจนี่แหละ เป็นจุดที่ให้เราเพิ่งอยู่ ณ วินาทีนี้ เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ เราจึงยังไม่ได้ไปหาทำความชั่ว ความผิด ความบาป เราจึงยังไม่ได้ฆ่าตัวตาย ไม่ได้ฆ่าเจ้าหนี้ ไม่ได้ทำสิ่งอะไรที่มันไม่ดี นี่แหละ จุดนี้แหละ เป็นที่พึ่งของเรา แต่มันกำลังถูกสั่นคลอน ถูกสั่นสะเทือนอยู่…” 

ประเด็นสมการชีวิตในเอพิโสดนี้ เป็นเรื่องราวของท่านผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งที่ได้เขียนจดหมายส่งมาแชร์ประสบการณ์ชีวิต ที่ต้องเจอกับด้วยทั้งปัญหาเรื่องลูก ปัญหาเรื่องหนี้สินที่ตนเองก็ไม่ได้ก่อ สวดมนต์ไป ๆ น้ำตาก็ไหล ชีวิตถูกบีบคั้น ถูกกดดัน จนเครียดหนัก  จึงได้ยกกรณีนี้ขึ้นมาวิเคราะห์ใคร่ครวญเพื่อหาหนทางออก

เริ่มต้นด้วยในภายใน ภายในใจของเราก่อน  จะต้องมีที่พึ่ง มีกำลังใจสูง ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยอจลศรัทธาในพุทโธ ธัมโม สังโฆ ตั้งมั่นเชื่อมั่นในความดีที่เรามี ระลึกถึงความดีตรงนั้นให้ได้ และด้วยจิตที่มีความแจ่มใส จะตั้งสติ มีสัมปชัญญะ จะเกิดปัญญาที่จะเห็นทางออกของปัญหาได้ ทางออกที่ก็อยู่ในจิตใจของเรานี่เอง โดยใช้ธรรมะเข้ามาปรับแก้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทิศทั้ง 6 (หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก), สมชีวิตาว่าด้วยเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์ (การบริหารกระแสเงินเข้า-เงินออก ที่ต้องจ่ายให้ถูกไปใน 4 หน้าที่), การคบหากัลยาณมิตร และความเข้าใจในเรื่องของโลกธรรม 8 ที่เมื่อเข้าใจและปฏิบัติตามแล้ว เราจะสามารถเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ในทุกสถานการณ์

#63-1u37