“ที่นี่คนมาเยอะ ต้องศักดิ์สิทธ์แน่ ๆ”

“ฉันไปทำบุญ (ไหว้พระ) ที่นี่มา เลยกลับมา ถูกหวย ขายของดี เป็นเทนำ้ เทท่าเลย”

“คนนี้จำพระสูตรได้มาก ต้องบรรลุธรรมแน่ ๆ เลย”

“พระองค์นี้เป็นพระเถระแล้ว ต้องบรรุลุธรรมขั้นสูงแน่ ๆ เลย”

“พระองค์นี้ยังหนุ่มอยู่เลย คงยังไม่บรรลุธรรมอะไร”

การให้เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องหรือบกพร่องกันแน่ แล้วที่ว่าถูกต้องจริง ๆ จะเป็นไปในลักษณะไหน เรามาค้นหากันในใต้ร่มโพธิ์ตอนนี้