การปฏิบัติตั้งสติด้วยอานาปานสติ คือ การระลึกนึกถึงลมหายใจ และการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลาย

โจทย์ชีวิต: คนที่เรารักป่วยตั้งแต่เล็ก ๆ น้อย ๆ หรือต้องเข้าโรงพยาบาล เข้าไอซียู ห้องฉุกเฉิน จะทำอย่างไร ธรรมะใดที่สามารถนำมาใช้งานได้ 

แก้สมการ:
ถ้าคนรอบข้างเจ็บไข้ได้ป่วย ในฐานะเป็นคนใกล้ชิดจะทำอย่างไร
ความเจ็บป่วยไข้มีเป็นธรรมดาของโลก
การดูแลคนเจ็บไข้มี 5 ข้อ
อดทน หาจังหวะพูด ให้เห็นตามความเป็นจริง
ถ้ารักษาไม่ได้แล้ว จะตาย ต้องถอดเครื่องช่วย ให้ทำตามที่หมอแนะนำ
ทำอย่างไร จึงจะเกิดเป็นบุญเป็นกุศล สามารถรักษาจิตทั้งของเราและของผู้ที่เจ็บไข้ ให้มีความเหมาะสม ตั้งอยู่ ดำรงอยู่ในธรรมได้

#1u0102-3-190410