“เงินทองที่คุณได้มาแล้ว จากการดำเนินอาชีพการงานในสังคม เงินทองที่ได้มาแล้วบางทีก็เอาไปใช้หาความสุขบ้างนะอ่ะ ถ้าคนเกษียณแล้ว ก็อยากจะเอาเงินไปใช้มาทำสวยบ้างนะอ่ะ ฉันอยากจะไปฉีดโบท๊อกบ้าง ฉันอยากจะไปนวดหน้าบ้าง หรือใช้เงินไปเที่ยวจุดนั้นจุดนี้บ้าง แล้วเกิดลูกหลานไม่พอใจว่า โอ๊ย! ทำไมคุณย่าคุณยายเนี่ยเอาเงินมาใช้แบบนี้ ลักษณะนี้มันผิดคำสอนไหม ก็ฉันจะเอาเงินที่ฉันหาได้ มาเนี่ย มาใช้ยังไงแล้วมันจะมีปัญหาอะไร ถูกมั๊ย? ในเรื่องนี้เรามีวิธีการพิจารณาให้มันเป็นไปตามทำนองคลองธรรม ไม่ให้เงินนั้นมันมามีปัญหากับเราได้”

ในเอพิโสดนี้ จึงได้มาทำความเข้าใจใน 3 ประเด็น เกี่ยวกับสัมมาอาชีวะ ที่เราจะดำเนินชีวิตของเราไปในลักษณะไหนอย่างไร โดยพิจารณาไล่มาจากเรื่องของศีล ไล่มาจากเรื่องของการค้าขายที่พึงกระทำหรือไม่กระทำ แล้วก็มาในเรื่องของการกระตุ้นราคะ โทสะ โมหะ จากนั้นการช่วยเหลือกันในกระแสแห่งหน้าที่การงานควรจะเป็นอย่างไรในจุดที่ว่าเราจะช่วยเหลือไหม เราจะตั้งจิตอย่างไร ใช้ทรัพยากรไปในแบบไหน และในประเด็นสุดท้ายที่ว่า เรามีเงินทองได้มาแล้ว จะใช้จ่ายให้ถูกหน้าที่ได้อย่างไร เสพกามในลักษณะไหนที่มันจะถูกต้องได้ ยินดีได้ แล้วให้เราเป็นไปตามธรรม

#63-1u49