โจทย์ชีวิต: หญิงสาวที่มีอายุมากขึ้น ๆ ผ่านวัยล่วงเลยไป แต่ยังครองเรือนอยู่เป็นโสด มักถูกพ่อแม่ ญาติพี่น้อง และคนรอบข้างกดดันว่า เป็นคนดี จิตใจดี แต่ทำไมถึงยังไม่มีคู่ครอง เมื่อไรจะมีแฟน เมื่อไรถึงจะแต่งงานสักที ถามไถ่กันด้วยความเป็นห่วงกังวลว่าชีวิตของคนโสดนั้นจะไม่มีความสุข พอถูกทักถูกถามเข้าบ่อย ๆ ก็เริ่มรู้สึกไขว้เขวตาม เราจะทำอย่างไรเมื่ออยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

แก้สมการ: คุณธรรม 3 อย่าง สำหรับคนที่เลือกแล้วว่าจะครองเรือนอยู่เป็นโสด คือ 1) ระวังในเรื่องของกาม ที่ไม่ใช่แค่เมถุนธรรม แต่ยังมีกิเลสกามที่อยู่ในใจ เป็นความสุขที่มาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจด้วย 2) รักษาพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยการกระทำทางกาย วาจา และใจ ให้เป็นไปในทางกุศล โดยทำหน้าที่ในทิศทั้ง 6 ให้ถูกต้อง 3) สิ่งสำคัญคือจะต้องคบหากัลยาณมิตรที่มีศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา

ฉะนั้นเราต้องแสดงให้เห็นว่า “ชีวิตของคนที่เป็นโสด ก็มีความสุขได้ ” ความห่วงกังวลและความเคลือบแคลงของคนรอบข้าง มันจะค่อย ๆ ลดลงไปเอง เพราะความดีที่เรามี ด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างนี้ ชีวิตของเราจะดีมาก ราบรื่น มีภาระน้อย ทำกิจการงานที่ยิ่งใหญ่ได้ และเมื่อปฏิบัติไปตามทางมรรคแปดจะสามารถมีมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดจบได้

#1u0111-1-190610