เปิดประเด็นในเรื่องปีชง การเปลี่ยนชื่อ แก้เคล็ด เสริมดวงนั้น ทั้งหลอกก็มี จริงก็มี เราจะจัดการตามหลักธรรมได้อย่างไร

อย่าไปคิดว่า ชีวิตนั้นจะปูด้วยพรมแดง โรยด้วยกลีบกุหลาบ พรมน้ำหอมอย่างดี ทุกอย่างราบรื่นไปหมด มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะทุกข์ก็มีสุขก็มีเป็นธรรมดา สิ่งที่ดี ไม่ได้ดูแค่ความที่เป็นสุขเวทนา แต่ดูที่การกระทำ ถ้าไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่พูดยุยงให้แตกกัน ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ จิตใจให้มีเมตตา มีสัมมาทิฏฐิ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน ไม่คิดโลภอยากได้ของคนอื่น กระทำตอนไหน มีที่ใด ที่นั่นดีทันที มีปีไหน ปีนั้นดีทันที มีวินาทีใด วินาทีนั้นดีทันที 

วิธีการดู ให้พิจารณาดูที่สองส่วนหลัก ๆ คือ กุศลกับอกุศล ไม่ใช่สองส่วนในความที่เป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา ให้เราทบทวนดูในลักษณะเช่นนี้ จะเป็นไปตามหลักธรรมคำสอน อายุยืนด้วยการเจริญอิทธิบาท 4 เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดโชคดีด้วยสติปัฏฐาน 4 คิดนึกมีความสุขสมปรารถนาด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4 ร่ำรวยเงินทองมีโภคทรัพย์มากด้วยการทำความเพียรและการแผ่เมตตา

ดูดวงตัวเองในช่วงรอบปีให้ถูกต้อง จะทำให้ปีนั้นเป็นปีที่โชคดี ชีวิตดำเนินไปดี สร้างเหตุปัจจัย ทำเอง ดีแน่ ฟันธง!  

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธิบท E02S04 , คลังพระสูตร E07S59 , #พรหมวิหาร 4 ธรรมที่เมื่อเข้าใจถูก จะไม่ไร้เดียงสา , #ทิศทั้งหก

#1952-1u0211