เรียนรู้เทคนิคการ Visualization การนึกคิดเป็นภาพที่ถูก กับกิจการงานที่จะทำในแต่ละวัน เริ่มต้นวันใหม่ใน 4 ขั้นตอน ที่ปิดจ๊อบด้วยการแผ่เมตตาแบบไม่มีประมาณ จะทำให้เกิดความโชคดี โชคชะตาเข้าข้างได้เพราะแถมพร 9 ประการให้ด้วย

Positive Thinking จะโลกสวยหรือส่งความปรารถนาดีให้คนอื่นเป็น Positive Intention อย่างไรที่ไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่เผลอเพลินเป็นฝันกลางวัน แต่ด้วยจิตที่ประกอบด้วยสมาธิ ตั้งมั่นในการงาน ด้วยพลังของอำนาจจิต การงานนั้นจะสำเร็จขึ้นมาได้ หรือต่อให้สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน แต่ด้วยจิตที่ฝึกมาดีแล้วนั้น เราจะนิ่ง เย็น สงบ ได้

#64-1u13