“ถ้าจะอยู่กันเฉพาะเจาะจงในเรื่องของกามอย่างเดียว มันไม่ได้ มันจะอยู่กันไม่ยืด..แต่เรื่องที่ว่ามันจะใหญ่ มันก็เล็กไป ด้วยพรหมวิหารสี่นี่เอง”

เปรียบฝนเหมือนกามที่จะรั่วรดเราได้ เพราะอย่างนั้นเราต้องมีร่ม คือ ศีล ถึงจะอยู่ในโลกที่มีกามได้อย่างพอเอาตัวรอด ไม่เปียกมาก แต่ต่อให้มีร่ม น้ำฝนก็ยังกระเด็นมาได้ถ้าฝนมันแรง เพราะเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยกาม รักษาตัวเองได้อยู่ก็จริง แต่บางทีก็ทุกข์ใจ ถูกเขากระทำนั่นนี่โน่น ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุด คือ คุณต้องเหนือจากเรื่องของกาม คุณต้องมีพรหมวิหารสี่ ต้องออกจากเกมส์นี้ให้ได้ เป็นผู้ที่ผาสุกเมื่อความแก่ และความตายมาถึง

#64-1u22