เรายังคงอยู่ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนางวิสาขามหาอุบาสิกากันอยู่ ซึ่งในเอพิโสดนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยโทษและกำเนิดสุรา อ้างอิงมาใน “อรรถกถา กุมภชาดก” โดยหยิบยกเรื่องราวประกอบที่เชื่อมโยงกันขึ้นมาเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอีนกว้างขวางยิ่งขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่

เรื่องแรก เป็นเรื่องของพวกหญิงสหายของนางวิสาขา ที่ชื่นชอบการดื่มสุรา เกิดความคึกคะนองจนเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม แต่สุดท้ายพวกหญิงสหายนั้นจะสร่างเมา และบรรลุโสดาบันได้อย่างไรนั้น มาติดตามรับฟังกันได้

“ท่านทั้งหลายจะมัวร่าเริง บันเทิงกันอยู่ทำไม ในเมื่อโลกกำลังลุกเป็นไฟอยู่เนืองนิตย์ ท่านทั้งหลายอันความมืดมิดหุ้มห่อแล้ว ยังไม่พากันแสวงหาประทีป คือที่พึ่ง (อีกหรือ?)”

ส่วนในเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของภิกษุหนุ่ม ผู้มีเหตุให้ทะเลาะกับหลานของนางวิสาขา แต่หลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ก็ได้บรรลุโสดาบัน

“บุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลว, ไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาท, ไม่พึงเสพความเห็นผิด, ไม่พึงเป็นคนรกโลก”

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: คลังพระสูตร S09E04 , นิทานพรรณนา S02E04 , S02E03 , ขุดเพชรในพระไตรปิฏก S02E07 , S02E06