ผิดหรือถูกที่เป็นมิจฉาหรือสัมมา ไม่ได้หมายความว่า 1+1 = 3 คือผิด หรือ 2+2 = 4 คือถูก ไม่ใช่ Right or Wrong แต่ “มิจฉา” หมายถึง กิเลสเพิ่ม, “สัมมา” หมายถึงกิเลสลด ถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสเพิ่ม นั่นคือมิจฉา เพราะกิเลสมันดันเพิ่ม แต่ถ้าเรียนอะไรแล้วกิเลสมันลด นั่นคือ “สัมมา”

จะรู้ได้อย่างไรที่ทำนั่นมันถูก เป็นสัมมา? | ต้องรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ มีความเป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตา เป็นทุกข์ รู้แค่นี้ รู้ในหลักไตรลักษณ์ ไม่ใช่ว่าจะเอาทั้ง 3 ข้อด้วย เอาแค่ข้อใดข้อหนึ่ง ความรู้แค่นี้ไม่ว่าจะมีอยู่ในอะไรก็ตาม มันจะทำให้กิเลสลดลงได้

แก้จิตใจของเราใหม่ ให้มีสัมมาคือความถูกต้อง เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่าง ๆ เป็นวิชชาเกิดขึ้น การศึกษาความรู้นั้น จะได้ประโยชน์ทันที ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยก็ตาม

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ตามใจท่าน E09S48 , เข้าใจทำ (ธรรม) E07S28 , #ธรรมทั้งปวงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุด

#1950-1u0209