อย่างไรเรียกว่าส่งจิตออกนอก
เมื่อแยกกายแยกจิตแล้วทำอย่างไรต่อ
บุญบารมีอินทรีย์ไม่แก่กล้า ปฏิบัติแล้วจะไปได้จริงหรือ