“หวังว่าจะได้รับโอกาสจากสังคม ได้รับความรักจากคนอื่น ก็ต้องเริ่มด้วยการรักตัวเองก่อน ต้องเริ่มให้โอกาสตัวเองก่อน ความหวัง จริง ๆ นั้น หมายถึง กำลังใจ ต้นทุนคนเราไม่เท่ากัน ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่การพัฒนาตน”

“กำลังใจ” คือความหวัง คือความตั้งใจ จะเกิดขึ้นจากในภายในได้ ต้องมีความกล้า กล้าในการที่จะตัดสินใจ ทำไมจึงใช้คำว่า “ตัด” ทำไมจึงใช้คำว่า “ใจ” เพราะต้องตัด ต้องละ สิ่งที่ไม่ดีออกจากในใจของเรา คุณจะตัดเชือกเก่า ๆ ตัดความอาฆาตเก่า ๆ ตัดเรื่องที่ไม่ดีเก่า ๆ ก็ต้องตัดที่ใจตรงนี้ให้ได้  ตัดออก จึงคือ “ตัดสินใจ”  

พอเราให้โอกาสตัวเอง รักตัวเองแบบนี้แล้ว เราจะมีความหวัง มีกำลังใจ มีความกล้า ที่จะทำให้เราไม่เกียจคร้าน ทำให้เรามีความอดทนอดกลั้น ไม่ถือโทษโกรธผู้อื่น และทำให้เรามีความรับผิดชอบตนเอง เกิดการพัฒนาตนเองได้ เปลี่ยนแปลงจากภายในออกมาเป็นภายนอก สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปตามทันที เราจะได้รับความรัก ได้รับโอกาสจากคนอื่น ด้วยความดีจากข้างในที่เรามี มาเป็นฐาน ทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ๆ ได้ ซึ่งความดีมันเกิดได้เดี๋ยวนี้เลย ไม่ต้องรอพรุ่งนี้ถึงจะดีได้ แต่ดีได้เดี๋ยวนี้ วันนี้ วินาทีนี้ ด้วยการที่ตั้งจิตของเราให้มันถูกต้อง เริ่มจากการที่เราตัดสินใจตรงนี้ 

อย่างไรก็ตาม ทุกวันนี้เราก็ถูกจองจำอยู่ใน คุกคือสังสารวัฏ ที่ทุกคนถูกขังด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ วนกันอยู่ในนี้แล้ว ซึ่งเราจะพ้นได้ ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะได้เปิดไว้แล้ว ทางมีอยู่ ปฏิปทามีอยู่ ให้มั่นใจ ให้มีกำลังใจ ตัดสินใจแล้วจงปลงศรัทธาลงไปเถิด

แนะนำรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ Playlists: ใต้ร่มโพธ์บท S07E62 , ตามใจท่าน S10E28 , S10E01 , S09E55

#2019-1u0230