อย่าประมาทในวัยและชีวิต ว่าชีวิตเราจะอยู่ยั่งยืนถาวร ยังไม่ตายยังมีสุขภาพดีอยู่ ยังเรื่องการงานด้วย และอย่าประมาทในการทำความดี เพราะประมาทเท่ากับตาบอด เท่ากับตายแล้ว ชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาท หมายถึงมันไม่มีค่า

‘ทำความดี ทำไมบางทีไม่ได้ดี’ อย่าคิดแบบนั้น กรรมดียังไงให้ผลแน่นอน และให้เรามีความมุ่งมั่นมีความพยายาม ฝึกทักษะรักษาจิต แยกแยะความดีความชั่ว เอาธรรมะ ‘อินทรีย์ 5’ มาปรับใช้ในทุกเรื่อง เริ่มจากความกล้าความมั่นใจ คือ​ ศรัทธา ‘ถ้าเราทำความดี ความดีอยู่ตรงนั้นที่เราทำ’ จะสุขหรือจะทุกข์ มันก็ธรรมดา โลกนี้เป็นอย่างนี้ ความดีเราต้องตั้งมั่นไว้ อย่าลืมอย่าเผลอ ให้มีความมั่นใจในความดี ชีวิตเราจะไปได้