ตารางกิจประจำวัน


เวลา
The Hours.
กิจผู้ปฏิบัติธรรมหลีกเร้นในหลักสูตร
The Tasks.
04:30 ตีระฆังปลุก
A wake-up call.
04:30 – 05:00 กิจส่วนตัว (ที่พัก)
Getting ready for the day.
05:00 – 06:00 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
Group practice @ Meditation Hall.
06:00 – 07:00 ปฏิบัติตามที่กำหนด (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)
Individual practice @ own place or the hall.
07:00 – 08:00 อาหารเช้า (โรงภัตตาหาร)
Breakfast @ The Canteen.
08:00 – 09:00 ปฏิบัติโดยการเดิน (ที่พัก หรือ บริเวณวัดฯ)
Walking Meditation.
09:00 – 10:00 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
Group practice @ Meditation Hall.
10:00 – 11:00 ปฏิบัติตามที่กำหนด (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)
Individual practice @ own place or the hall.
11:00 – 12:00 อาหารว่าง และ ทำข้อวัตรฝึกสติ (บริเวณวัด หรือ ที่พัก)
Refreshment and Chores.
12:00 – 13:00 พักผ่อน หรือ ตอบคำถาม
Rest or Interviews with the master.
13:00 – 14:30 ปฏิบัติ (ศาลาปฏิบัติธรรม)
Individual practice @ Meditation Hall.
14:30 – 15:30 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
Group practice @ Meditation Hall.
15:30 – 17:00 ปฏิบัติตามที่กำหนด (ศาลาปฏิบัติธรรม หรือ ที่พัก)
Individual practice @ own place or the hall.
17:00 – 18:00 น้ำปานะ
Tea break @ The Canteen.
18:00 – 19:00 ปฏิบัติร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
Group practice @ Meditation Hall.
19:15 – 20:30 ฟังธรรมร่วมกัน (ศาลาปฏิบัติธรรม)
Dhamma citing @ Meditation Hall.
20:30 – 21:00 เจริญเมตตาภาวนา
Metta Bhavana
21:00 – 21:30 กิจส่วนตัว (ที่พัก)
Getting ready for the bed time.
21:30 ดับไฟ
Lights out.