ในอดีตกาล มีมาณพน้อยนักฟ้อนชื่อ ปาฏลี อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไม่ไกลจากนครพาราณสีมากนัก วันหนึ่งมีมหรสพในเมือง เขา และภรรยาต่างขับร้องฟ้อนรำเป็นที่ถูกใจของผู้ชม จึงได้ทรัพย์มามากมาย เขานำเงินไปซื้อสุรา และอาหารเป็นจำนวนมาก เมื่อเดินมาถึงริมฝั่งแม่น้ำเห็นน้ำไหลเย็น เขาจึงนั่งกินอาหาร และดื่มสุราจนเมามาย เขาเอาพิณผูกคอแล้วลงน้ำเพื่อจะว่ายข้ามแม่น้ำ น้ำได้เข้าไปตามช่องพิณ และได้ถ่วงเขาจนจมลงใป ภรรยาของเขาจึงคิดว่า สามีของเราจักตายแล้ว เราควรขอเพลงไว้สักบทหนึ่ง เพื่อเอาไว้ขับร้องในการเลี้ยงชีพ ปาฏลีได้กล่าวกับภรรยาว่า “ชนทั้งหลายย่อมรดผู้ที่ได้รับความทุกข์ด้วยน้ำใด ชนทั้งหลายย่อมรดผู้ที่เร่าร้อนด้วยน้ำใด เราจักตายในท่ามกลางน้ำนั้น ภัยเกิดแต่ที่พึ่งอาศัยแล้ว”

อ่าน “อรรถกถา ปทกุศลมาณวชาดกว่าด้วย ภัยที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัย”

อ่าน “อรรถกถา ภัทรฆฏเภทกชาดกว่าด้วย คนโง่เขลาเดือดร้อนภายหลัง”

อ่าน “เรื่องนายกาละบุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี [๑๔๗]”

อ่าน “เรื่องบุตรเศรษฐีชื่อเขมกะ [๒๒๖]”


Timeline
[01:09] นิทานพรรณนา “ประมาท มัวเมา”
[02:39] ปทกุศลมาณวชาดก ว่าด้วยภัยที่เกิดแต่ที่พึ่งอาศัย
[08:30] ภัทรฆฏเภทกชาดก ว่าด้วยคนโง่เขลาเดือดร้อนภายหลัง
[16:59] สารพัดลักษณะความหลง
[27:45] นายกาละจอมขี้เกียจ บุตรของอนาถบิณฑิกเศรษฐี
[44:09] นายเขมกะ นักเลงเจ้าชู้