ถึงเวลาที่ทุกท่าน ต้องช่วยกำหนดทิศทางของรายการ

รายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ถึงที่ท่านผู้ฟังทุกท่าน จะเป็นผู้เวลากำหนดทิศทางของรายการต่อจากนี้

สุดท้ายนี้ พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ มีเรื่องฝากถึงทุกท่านในวิดีโอด้านล่างนี้

Nature